Wanneer je leest over autisme, gaat het bijna automatisch over kinderen. Soms lijkt het daardoor alsof autisme iets nieuws is, een modegril misschien wel. De waarheid is dat er steeds meer kennis komt over autisme, waardoor het eerder en beter gesignaleerd kan worden. Autisme is van alle tijden. De autistische kinderen van vroeger zijn de autistische volwassenen en ouderen van vandaag! Over autisme bij ouderen is nog niet veel bekend, terwijl steeds meer ouderen rondlopen met het vermoeden dat er bij hen sprake zou kun- nen zijn van autisme. Wanneer een (klein)kind de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) krijgt, ziet de (groot)ouder opeens in dat de eigen overeenkomsten met het kind ook wel eens kenmerken van ASS kunnen zijn! Ook in de media wordt steeds meer, en met meer openheid en positiviteit, over ASS gesproken. Gelukkig maar; het idee dat autisme niks is om je voor te schamen raakt steeds wijder verspreid.

Autisme en ouderen

Najaren.nl

Omdat er nog niet zoveel bekend is over autisme bij ouderen, zijn er ook nog niet zoveel hulpmiddelen of behandelmogelijkheden beschikbaar. Er wordt de laatste jaren wel steeds meer onderzoek naar gedaan. Zo bestaat er speciale relatietherapie voor stellen waarvan één partner autistisch is. Dit kan hulp bieden in de situatie waarin de autistische partner bijvoorbeeld met pensioen gaat en dus een grote verandering mee- maakt. De mogelijkheid van een zinvolle dagbesteding waarbij rekening gehouden wordt met het autisme van de oudere is nog niet veel voor handen. Ook praktische hulp bij depressie, angststoornissen of het organiseren van het huishouden zou veel kunnen betekenen. Veel van deze hulpverlening moet nu nog ontwikkeld worden.
Het is voor ouderen niet gemakkelijk om een juiste diagnose te krijgen. Ouderen hebben zich vaak met hun problematiek in de loop der jaren aangepast aan hun omgeving. Veel kenmerken die horen bij het ouder worden, vertonen een overlap met de kenmerken van autisme. Ouderen worden doorgaans wat minder flexibel. De bekende ouderdomskwaaltjes maken het voor de ouder wordende mens moeilijker om met verande- ringen om te gaan. Vermoeidheid en lichamelijke klachten kunnen de behoefte aan sociale contacten verminderen. Ook spreken veel ouderen graag en veel over bepaalde onderwerpen; vroeger, de (klein)kinderen, de kerk… Het is dus voor diagnostici ook lang niet gemakkelijk om het autisme bij een oudere te herkennen!

Een juiste diagnose

Najaren.nl

Autisme komt niet uit de lucht vallen. Autistische ouderen hebben zich in hun leven vaak al door veel problemen en onbegrip heen moeten worstelen. Ze voelen zich vaak eenzaam. Het niet-begrijpen waar al die problemen toch door komen kan zorgen voor depressie. Een diagnose kan opluchting geven omdat het de problemen en het eigen gedrag verklaart. Autisme wordt door niemand hetzelfde ervaren. De één heeft zich op het werk jarenlang goed staande weten te houden, tot hij werd ingehaald door de steeds snellere veranderingen. Een ander heeft daar- entegen zijn hele leven moeite gehad een baan te houden. Ook binnen relaties hebben vaak heftige problemen gespeeld. Veel ouderen merken juist op latere leeftijd dat het moeilijk is om structuur in het leven te houden. Een baan of een partner kan wegvallen. Het huis wordt een puin- hoop. Er wordt van alles verzamelt maar niks weggegooid. Op een gegeven moment moet er worden ingegrepen. De oudere kan dwangmatig, passief of depressief gedrag vertonen. In een verzorgingstehuis kan een autistische oudere echter snel overprikkeld raken door alle veranderingen en sociale interacties.

Hulp voor ouderen met autisme

Najaren.nl

Autisme en ouderen: Autismespectrum stoornis bij ouderen. Annelies Spek De Psycholoog Juli/Aug 13 Eindelijk autist. Brigit Rooijman Zin Magazine Juli 12
www.najaren.nl
info@najaren.nl
www.najaren.nl
Er zijn mensen met autisme die vastlopen in hun leven zonder te weten waardoor.
De gevolgen van autisme kunnen zich ook ontaarden in alcohol/drugs misbruik.