Geschiedenis
Het woord autisme is afgeleid van het Griekse woord αυτος (autos) wat ‘zelf’ betekent. De naam autisme is rond 1911 bedacht door de Zwitserse psychiater Paul Eugen Bleuren (1857-1939). Hij wilde met ‘autisme’ een onderdeel van schizofrenie beschrijven waarbij iemand zich totaal afzondert. Autisme werd hier- door in eerste instantie gezien als subtype van schizofrenie. Daarnaast heeft hij ook de term ‘schizofrenie’ (gespleten geest) bedacht. Later in 1943 bestudeerde (In Amerika) de Oostenrijkse kinderpsychiater Leo Kanner (1894-1981) 11 kinderen. Deze kinderen hadden allen dezelfde eigenschappen zoals; moeite met so- ciale interactie, moeite met veranderingen, echolalie en een goed geheugen. Rond dezelfde tijd, in 1944, en zonder dat ze het van elkaar wisten bestudeerde ook de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger (1906-1980) een groep kinderen met bijna de zelfde symptomen. Alleen hadden deze kinderen geen echolalie maar spraken ze als volwassen.

Geschiedenis

Najaren.nl

In de jaren 50-60 verspreide de Hongaarse “psychotherapeut” Bruno Bettelheim (1903-1990) een artikel waarin hij schreef dat moeders van kinderen met autisme ‘koelkast- moeders’ waren, met deze term bedoelde Bettelheim dat de moeder haar kind niet voldoende genegenheid gaf. Hij had deze term overgenomen van Leo Kanner. Bruno Bettelheim heeft hierdoor jaren een verkeerd beeld geschetst van moeders van kinderen met autisme. Door deze uitspraak heeft hij veel ouders gekwetst en onrecht aangedaan. Hij vergeleek in zijn artikel de moeders met een bewaker in een concentratie kamp; het kind is haar gevangene (Hij heeft zelf van 1938 tot 1939 gevangen gezeten in de concentratiekampen Dachau en Buchenwald). De omstandigheden bij de moeder zouden leiden tot autisme en schizofrenie. De kinderen zouden door slecht moederschap een ontwikkelingsstoornis ontwikkelen. Na zijn uitspraak en publicatie van zijn artikel werd het niet meer gezien als een geestesziekte maar als ontwikkelingsstoornis. O.a. door de controversiële experi- menten met aapjes van Harry Harlow bleek dat deze theorie toch enige waarheden moest bevatten. Als de baby aapjes van hun moeder werden gescheiden, kregen ze geen moederliefde meer. De aapjes konden hierdoor geen veilige band meer opbouwen met anderen of hun eigen nakomeling. De aapjes gingen sociaal contacten vermijden en zonderen zich af voor de rest van de groep. In 1987 moest hij toch in zijn boek ‘A Good Enough Parent’ toegeven dat hij het bij het verkeerde eind had, en zei dat de meeste moeders hun kinderen wel een goede levensstart gaven en goede opvoeders waren. Later bleek zelfs dat hij niet eens gekwalificeerd was om hierover uitspraken te doen omdat hij nooit zijn opleiding psychologie had afgerond.

Misvatting

Najaren.nl

De doorbraak kwam in 1964 door een onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Bernard Rimland (1928-2006). Hij beschreef zijn onderzoek in het boek; Infantile Autism: The Syndrome and Its Implications for a Neural Theory of Behavior. Hij erkende autisme niet meer als emotionele aandoening, maar als een biologische aandoening. De Britse kinderpsychiater Lorna Wing (1928-2014) heeft de term Aspergersyndroom (Hans Asperger) in 1981 geïntroduceerd. Ook verving Lorna Wing in 1996 het begrip verbeelding voor het begrip stereotiep gedrag in de trias (De trias is de drie-eenheid van, verbeelding communicatie en interactie, deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze drie-eenheid werkt bij mensen met autisme problematisch.) Lorna Wing werkte een tijd samen met de Zweedse professor Lars Christopher Gillberg (1950) en zij onderzochten o.a. de beperkte verbeelding en het wederzijds gestoord contact bij mensen met autisme. Het is pas sinds de jaren ’90 dat er meer aandacht komt voor autisme bij normaal begaafde kinderen en volwassenen. Dit leidt er toe dat steeds meer volwassenen alsnog een diagnose krijgen, vaak na een leven vol worstelingen. Ook komt er meer aandacht voor autisme bij vrouwen en meisjes. Waar autisme eerst als een aandoening werd gezien die nagenoeg alleen mannen treft, zien wetenschappers nu duidelijker de typisch vrouwelijke uitings- vormen van autisme. Hierdoor kunnen nu meer mensen, jong en oud, man en vrouw, hulp krijgen die bij hen past.

Doorbraak

Najaren.nl

www.najaren.nl
info@najaren.nl
www.najaren.nl
Leo Kanner Kinderpsychiater